Inovatis

Innowacyjne Oprogramowanie dla Biznesu!

Wydajne rozwiązania.

Rozbudowana funkcjonalność.

Łatwa rozbudowa i konfiguracja.

Atrakcyjne ceny.

Pobierz instalator systemu
PROSPER v.2018.1.0.647

Instalator pozwala na instalację lub aktualizację wszystkich modułów w dowolnej wersji.

Ostatnie zmiany systemu PROSPER

2018.01

  • Zmiana wersji serwera bazodanowego. Nowe oprogramowanie jest szybsze i zapewnia większe bezpieczeństwo danych. MAG KPR FK ST
  • Zmieniono czcionki i układ dolnego paska statusu w głównym oknie programu. MAG KPR FK ST
  • Zmieniono czcionki i sposób wyświetlania okna konfiguracyjnego. MAG KPR FK ST
  • Zmieniono procurę zmiany liczników numerów dokumentów w konfiguracji. Obecnie zmiana wartości liczników nie wymaga restartowania programu. MAG KPR FK ST
  • Przeniesiono polecenia uruchamiania emisji JPK VAT do menu z Raportami. KPR FK
  • Dodano funkcję zapamietywania ostatnio ustawionego typu, rodzaju i związku ze sprzedażą VAT. Kolejne wpisywanie pozycji do rejestru powodują, że dane te są ustawiane na identyczne jak przy poprzedniej operacji. KPR FK
  • Dodano nowe stawki VAT - opisujące dodatkowe pozycje na deklaracji VAT. Dotychczas takie pozycje jak zwrot za kasy fiskalne były wprowadzane bezpośrednio na deklarację. Obecnie pozycje te umieszczane będą w rejestrze VAT. KPR FK
  • Zmieniono domyślny rozmiar okna rejestracji VAT w taki sposób, żeby w pełni prezentować nowe opisy stawek VAT. KPR FK

PROSPERmag - magazyn, sprzedaż, zakup, fakturowanie, kasa, bank.

PROSPERmag to rozbudowany moduł naszego systemu, który pozwala prowadzić kompletną gospodarkę magazynową w tym rozbudowane inwentaryzacje oraz zlecenia produkcyjne (razem z PROSPERprod). Moduł ten pozwala również realizować zamówienia, zakup oraz pełną obsługę sprzedaży. Użytkownik może emitować całą gamę różnorodnych dokumentów sprzedaży i zakupu oraz połączone dokumenty płatności realizując pełną obsługę kasy i rachunków bankowych.

PROSPERfk - finanse i księgowość.

PROSPERfk to rozbudowany moduł do prowadzenia pełnej księgowości. Elastyczna struktura danych pozwala na tworzenie dowolnych planów kont z dowolną liczbą i dowolnym rozmiarem subanalityk. Rozbudowany system automatów pozwala na automatyczne dekretowanie dokumentów z systemu PROSPERmag lub znaczną automatyzację najczęściej wprowadzanych kosztów. Wspólne kartoteki z innymi modułami pozwalają na znaczące uproszczenie pracy i zachowanie pełnej integralności danych. Moduł jest wyposażony w liczne raporty w tym Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans Firmy.

PROSPERkpr - książka przychodów i rozchodów.

PROSPERkpr to rozbudowany moduł do obsługi Książki Przychodów i Rozchodów oraz rejestru VAT. Pełna integracja z PROSPERmag pozwala w pełni automatycznie księgować sprzedaż i zakupy. Liczne procedury kontrolne i pomocnicze upraszczają i minimalizują wymagane do księgowania czynności. Moduł jest wyposażony w liczne zestawienia, raporty i deklaracje. Ścisła integracja z modułem PROSPERepp pozwala w maksymalnym stopniu uprościć obsługę księgową posiadanych pojazdów.

PROSPERepp, PROSPERprod - dodatkowe moduły wspierające.

Rodzina modułów PROSPER posiada też dodatkowe moduły współpracujące, które pozwalają na pełną obsługę pojazdów w firmie (PROSPERepp) oraz prowadzenie produkcji polegającej na kompletacji lub dekompletacji według dowolnych reguł i receptur (PROSPERprod). Moduły dodatkowe działają wyłącznie z innymi elementami systemu: PROSPERepp działa z PROSPERkpr, PROSPERprod z PROSPERmag.