Inovatis

Innowacyjne Oprogramowanie dla Biznesu!

Wydajne rozwiązania.

Rozbudowana funkcjonalność.

Łatwa rozbudowa i konfiguracja.

Atrakcyjne ceny.

Pobierz instalator systemu
PROSPER v.2018.9.0.678

Instalator pozwala na instalację lub aktualizację wszystkich modułów w dowolnej wersji.

Ostatnie zmiany systemu PROSPER

2018.03

 • Dodano formatowanie pól zawierających znaki specjalne (cudzysłów, średnik) na potrzeby pliku JPK. KPR FK
 • Dodano możlwość generowania numerowanych korekt pliku JPK poprzez ręczny wybór pola Cel Złożenia. KPR FK
 • Techniczna zmiana struktury bazy w zakresie rejestru VAT (bez wpływu na sam rejestr). MAG KPR FK ST
 • Zmieniono funkcję domyślnego ustawiania rejestracji VAT przy księgowaniu (KPR) i dekretowaniu (FK). Obecnie system ustawia wartości domyślne dopiero po wyświetleniu okna rejestracji VAT. KPR FK
 • Zmieniono lokalizacje generowanych plików JPK oraz deklaracji. Obecnie dokumenty są generowane w katalogu MOJE DOKUMENTY. KPR FK
 • Zmodyfikowano sposób tworzenia adresów w rejestrze VAT (składanie numeru lokalu). KPR FK
 • Zmodyfikowano sposób składania adresy dostawców i odbiorców w zakresie numeru lokalu. Obecnie system eliminuje znak "/" jeżeli numer lokalu jest spacją. MAG KPR FK
 • Dodano funkcję automatycznego dodawania sufixu numerów do korekt sprzedaży. Obecnie na końcu numeru jest dodawany sufix /KOR. Numer faktury może wyglądać np. tak: F 1234/2018/KOR . MAG
 • Zmodyfikowano wygląd okna korekty sprzedaży. Dostosowano sposób wyświetlania do różnych rozdzielczości. MAG
 • Dodano informację o konieczności wyboru opcji "Zawsze ufaj temu dokumentowi" przy generowaniu e-deklaracji. KPR FK
 • Zaktualizowano plik pomocy. MAG KPR FK ST

Pełna historia zmian z ostatnich 12 miesięcy.

PROSPERmag - magazyn, sprzedaż, zakup, fakturowanie, kasa, bank.

PROSPERmag to rozbudowany moduł naszego systemu, który pozwala prowadzić kompletną gospodarkę magazynową w tym rozbudowane inwentaryzacje oraz zlecenia produkcyjne (razem z PROSPERprod). Moduł ten pozwala również realizować zamówienia, zakup oraz pełną obsługę sprzedaży. Użytkownik może emitować całą gamę różnorodnych dokumentów sprzedaży i zakupu oraz połączone dokumenty płatności realizując pełną obsługę kasy i rachunków bankowych.

PROSPERfk - finanse i księgowość.

PROSPERfk to rozbudowany moduł do prowadzenia pełnej księgowości. Elastyczna struktura danych pozwala na tworzenie dowolnych planów kont z dowolną liczbą i dowolnym rozmiarem subanalityk. Rozbudowany system automatów pozwala na automatyczne dekretowanie dokumentów z systemu PROSPERmag lub znaczną automatyzację najczęściej wprowadzanych kosztów. Wspólne kartoteki z innymi modułami pozwalają na znaczące uproszczenie pracy i zachowanie pełnej integralności danych. Moduł jest wyposażony w liczne raporty w tym Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans Firmy.

PROSPERkpr - książka przychodów i rozchodów.

PROSPERkpr to rozbudowany moduł do obsługi Książki Przychodów i Rozchodów oraz rejestru VAT. Pełna integracja z PROSPERmag pozwala w pełni automatycznie księgować sprzedaż i zakupy. Liczne procedury kontrolne i pomocnicze upraszczają i minimalizują wymagane do księgowania czynności. Moduł jest wyposażony w liczne zestawienia, raporty i deklaracje. Ścisła integracja z modułem PROSPERepp pozwala w maksymalnym stopniu uprościć obsługę księgową posiadanych pojazdów.

PROSPERepp, PROSPERprod - dodatkowe moduły wspierające.

Rodzina modułów PROSPER posiada też dodatkowe moduły współpracujące, które pozwalają na pełną obsługę pojazdów w firmie (PROSPERepp) oraz prowadzenie produkcji polegającej na kompletacji lub dekompletacji według dowolnych reguł i receptur (PROSPERprod). Moduły dodatkowe działają wyłącznie z innymi elementami systemu: PROSPERepp działa z PROSPERkpr, PROSPERprod z PROSPERmag.